Jun 02

Istoria a consemnat multe succese reputate în luptă de marii conducători de oşti adoptând drept strategie de atac tehnica duşmanului. Altfel spus, şi-au învins adversarii cu propriile lor arme. Preşedintele Băsescu vrea să ne proptească în casă şi să nu mai ieşim în stradă pentru a ne apăra împotriva măsurilor sale abuzive de a ne tăia din leafă.
Ca să-şi atingă acest scop, el vrea să uzeze de art. 53 din Constituţia României, care este formulat astfel: „ (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”

Să citim acest articol printre rânduri, aşa cum o fac cu noi preşedintele şi guvernanţii. Iată ce am putea desprinde: „ (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice”
Modul în care a acţionat şi acţionează preşedintele şi premierul Boc pun în pericol securitatea naţională. Cum? Prin măsurile adoptate blochează dezvoltarea economiei naţionale şi buna funcţionare a instituţiilor statului. Să mai adăugăm faptul că Guvernul Boc, contrar interesului de limbă şi unitate naţională, a acceptat ca istoria şi geografia să fie predate ungurilor în limba maghiară  Oamenii de stat aflaţi în deplina facultăţilor mintale n-ar fi luat asemenea măsuri. Aşa că preşedintele Băsescu şi premierul Boc suferă de grave probleme de luciditate. Apare aici motivul sănătăţii în spirit constituţional.
Prin măsurile luate preşedintele şi premierul au generat mişcări sociale. Avem aici dovada dezordinii publice. Şi Băsescu, şi Boc au minţit poporul. Mincinoşi fiind, cei doi au devenit imorali şi deci un pericol public.
Mai avem Art, 54 din Constituţie:  „(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.  (2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.”
Şi Băsescu şi Boc şi-au încălcat jurământul de credinţă depus faţă de popor. Avem în faţă un şir de infracţiuni de ordin penal. Cum pot fi îndepărtaţi din funcţie Băsescu şi Boc? Două sunt căile legale. În temeiul Art. 96 „ (1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.”
Din păcate pentru noi, Parlamentul este controlat de oamenii lui Băsescu. Deci această cale nu ar da rezultatele dorite. Există calea cealaltă. Armata, ca instituţie a statului ce are în atribuţiuni apărarea securităţii naţionale de pericole externe şi interne, să-l aresteze pe preşedintele Băsescu şi să-l ia în custodia sa până ce va fi judecaţi pentru înaltă trădare. Ar fi o arestare în spiritul modului în care şi Băsescui a procedat cu alţii, mai aleşi cu miniştri din Guvernul Tăriceanu. Adică ar fi anihilat cu propriile sale arme.
Este un act perfect constituţional. Locul preşedintelui va fi luat de preşedintele Camerei Senatului, Mircea Geoană. Premierul Boc va gestiona guvernarea până la formarea unui nou guvern şi convocarea alegerilor anticipate la preşedinţie şi parlamentare.
Ce ziceţi, este viabil un asemenea scenariu? Eu cred că da. Dar cu noi ce se va întâmpla? (Va urma)

written by Ioan Rotundu