Oct 13

conac-mavrocordat.jpg Filmând la reportajul „Haiducul Coroi – legendă şi adevăr”, am ajuns şi la conacul fostei familii de boieri Mavrocordat. Conacul este situat în satul Strahotin, comuna Dângeni, pe un deluşor care străjuieşte apele râului Jijia, în mijlocul unui parc ce în urmă că vreo 20 de ani constituia o mândrie a locului.
Conacul l-am găsit într-o stare jalnică. Uşile şi geamurile au fost furate de localnici. Copacii din parc, consideraţi rarităţi şi protejaţi prin lege, cad sub topoarele şi drjubile sătenilor. Cuprins de buruiene, acum conacul nu se mai vede din grămezile de crengi ale copacilor tăiaţi.

medicamente.jpg Acest conac a rezistat sub comunişti, nefiind demolat ca multe alte clădiri boiereşti. El a fost transformat în sediul IAS Dângeni şi îngrijit. Parcul era întreţinut, aleile pietruite şi împrejmuite cu straturi de flori. Printre copaci se aflau bănci pe cate te puteai odihni şi respira aerul curat, bucurându-te de ciripitul păsărilor. La poalele deluşorului, chiar la poarta de intrare se afla un lac pe a cărui maluri erau amplasate bănci. Acum lacul cu apa limpede a deveit un iezuşor îmburuienat şi înnămolit.
O vreme într-o anexă a conacului a locuit un agent de poliţie. Acesta s-a pensionat, iar în urma lui, într-un grajd de animale, au rămas depozitate sute de sticle cu substanţe toxice devenite un pericol public. Nicio  autoritate publică, mai ales cei de la Mediu şi Cultură, nu s-au arătat interesate de soarta acestui conac şi a parcului din preajmă, deşi ambele sunt declarate monumente protejate prin lege.

conac-mavrocordat-2.jpg Conacul a fost revendicat, dar noul proprietar nu şi-a făcut prezenţa şi nu l-a luat împrimire. Nici n-ar avea de la cine, căci ăn momentul de faşă conacul este al nimănui. Localnicii râd şi spun că noaptea conacul este bântuit de fantome.
Da, este bântuit de fantome în carne şi oase. Fantomele fură şi resturile de tocuri de uşi şi geamuri încă nefurate, taie din arborii ocrotiţi şi nici că le pasă de distrugerile care le provoacă.
De vreme ce autorităţile privesc indiferente la tot ce se întâmplă, mă între de ce le-ar mai păsa sătenilor. Mai ales că fură de ani de zile şi nimeni dintre ei n-a simţit pe pielea sa puterea legii.
Când acele substanţe toxice aflate în grajdul cu pricina vor produce vreo catastrofă, poate atunci vor lua măsuri şi cei de la Mediu. Până atunci să stea liniştiţi în birouri şi să întocmească statistici cu care să se laude în faţa presei câtz sunt ei de harnici. Halal hărnicie!

written by Ioan Rotundu


Leave a Reply

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia