Mar 03

Cazul lui Vasile Iosub a fost prezentat poe larg în Jurnalul. Membru al Asociaţiei de proprietari nr. 36 Botoşani, Iosub a fost găsit dator către Termica cu suma de 3.200 lei, deşi omul susţine că era deconectat de la reţeaua societăţii. Obligat la plată de către instanţa de judecată, el a fost executat silit prin poprire asupra pensiei.
Numai că de la Asociaţie, contabila Roxana Buliga a ales pentru executare silită calea cea mai costisitoare. A apelat la o firmă de consulting şi recuperări care firmă a apelat la serviciile executorului judecătoresc Ionuţ Temneanu. În urma popririi pe pensie, Casa Judeţeană de Pensii Botoşani i-a reţinut lui Iosub rate lunare până s-a ajuns la suma din sentinţa judecătorească, după care a sistat reţinerile.
Numai că din cele 3.200 de lei oprite din pensii 2.200 de lei s-au împărţit între fima de recuperări şi executor, debitul lui Iosub la Asociaţie fiind diminuat cu numai 1000 lei, el fiind înştiinţat de la Asociaţie că mai are de plată 2.200 lei.
După ce a apărut articolul în Jurnalul, arătându-se că legal şi în interesul debitorului era ca Asociaţia să fi înfiinţat direct poprire pe pensie şi să nu fi apelat la intermediari, Vasile Iosub a primit a doua zi o nouă somaţie de la executorul judecătoresc Ionuţ Temneanu.
Executorul îl înştiinţează că are de plată suma de 230,66 lei reprezentând cheltuielile de urmărire şi recuperare şi că i-a fost înfiinţată o nouă poprire pe pensie. Conform legii, Casa de Pensii a pus odată în executare titlul executori pentru suma din sentinţa judecătorească. Ca executorul să-i poată înfiinţa o nouă poprire ar trebuie să dispună de un nou titlu executoriu, ceea ce Iosub nu are ştiinţă să-l fi obţinut.
L-am contactat telefonic pe fostul director al Casei de Pensii Botoşani, Ştefan Dodiţă, care a declarat că „este exclus ca pe acelaşi titlu executoriu să se facă două executări. Este nevoie de un nou titlu. Dacă este cum spune executorul, trebuie să facă contestaţie la executare şi s-o depună la casa de pensii.”
Despre executorul Ionuţ Temneanu preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din Botoşani, petrică Butnaru, n-are cuvinte de laudă susţinând că acesta a pus în executare sentinţe judecătoreşti care nu era definitive.
Ce este limpede, debitorii către asociaţiile de proprietari sunt la cheremul contabilului de asociaţie, a executorilor judecătoreşti şi mai nou a unor firme de consulting şi recuperare. Şi n-au nici un mijloc cde apărare.

written by Ioan Rotundu


2 Responses to “Răzbunarea executorului judecătoresc Ionuţ Temneanu”

  1. 1. Sandu Says:

    Domnule Rotundu! citesc articolele scrise în presa din Botoșani despre potlogăriile asociațiilor de proprietari și mă crucesc, nu de escrocheriile indivizilor care s-au auto-numit ca șefi în asociații ci de prostia celorlați. Vă rog să citiți Legea 114/96 și tot ce înseamnă legislație de constituire a asociațiilor de proprietari până la legea actuală 230/2007 și o să constatați că toate asociațiile care sunt constituite pe cartier și nu pe condominiu (Bloc, scară) sunt nelegal înființate, actele de constituire a lor sunt lovite de nulitate absolută conform OG 26/2000, deci toate actele întocmite de asociațiile de proprietari nu produc efecte juridice. Rămâi oripilat cum instanțele judecătorești dau într-o veselie hotărâri neconforme cu legislația în vigoare, au fost familii executate silit și evacuate din casa lor de către niște escroci cu acte lovite de nulitate absolută, d-voastră considerați că e normal să trăim într-o asemenea societate care nu mai are nici un fel de D-zeu și lege? Citiți și art. 1.247 din Codul Civil – Nulitatea absolută unde se arată foarte clar: “(1) Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general; (3) Instanța este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută.” De asemenea la articolul 34 din legea 114/96 se spune foarte clar că proprietarii unui condominiu pot alege și alte forme de administrare și întreținere a spațiilor comune. Vedeți la Suceava sau Iași că sunt 1500 respectiv 2000 de asociații de proprietari constituite conform legii pe condominiu. Dacă se respecta legea astăzi nimeni nu ar mai fi avut de suferit de pe urma unor indivizi care ne-au întors înapoi în comunism.

  2. 2. Gelu Says:

    De fapt Temneanu nu execută silit, el jefuiește proprietarii. 307 lei pentru cică o datorie la MC de 70 lei. Cine oprește acești hoți de la MC de a jefui proprietarii care nu au încheiat un raport juridic cu această bandă de hoți? E vremea hoților, a nesătuilor care pentru bani sunt în stare și de crimă. Cine ne apără de acești bandiți?

Leave a Reply

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia